Profil Pimpinan

NIP 19720607 200112 1 004
NAMA Petrus, S.Hut, M.Si
GOLONGAN Pembina Tk.I / IV b
JABATAN Kepala Dinas
PENDIDIKAN TERAKHIR S2
NIP 19630616 198603 1 020
NAMA H. Nanang Adriani, S.PKP,M.Si
GOLONGAN Pembina Tk.I / IV b
JABATAN Sekretaris
PENDIDIKAN TERAKHIR S2
NIP 19640515 198902 1 005
NAMA Akhmad
GOLONGAN Penata Tk.I / III d
JABATAN Kasubbag. Umum
PENDIDIKAN TERAKHIR PGSMPTN
NIP 19730615 200801 1 015
NAMA Yulius Sabia, SP, M.Si
GOLONGAN Penata Tk.I / III d
JABATAN Kasubbag. Perencanaan Program dan Keuangan
PENDIDIKAN TERAKHIR S2
NIP 19650916 200212 1 003
NAMA Ir. F. Setianus B
GOLONGAN Pembina / IV a
JABATAN Kabid. Perkebunaan
PENDIDIKAN TERAKHIR S2
NIP 19670202 199403 1 015
NAMA Sapriansyah, S.ST
GOLONGAN Pembina / IV a
JABATAN Kabid. Peternakan
PENDIDIKAN TERAKHIR S2
NIP 19780717 200212 1 011
NAMA Muhammad Firdaus, SP, M.Si
GOLONGAN Pembina / IV a
JABATAN Kabid. Penyuluhan
PENDIDIKAN TERAKHIR S2
NIP 19741231 200604 1 060
NAMA Maliki, S.Pi, MP
GOLONGAN Penata Tk.I / III d
JABATAN Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura
PENDIDIKAN TERAKHIR S2